Seçmeli Dersler

/Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler2018-09-19T10:34:48+00:00

Ders Kodu Dersin Türkçe Adı Dersin İngilizce Adı Kredi AKTS
ECON 204 İktisat Tarihi Economic History 3 0 3 5
ECON 214 İktisadi Düşünce Tarihi History of Economic Thought 3 0 3 4
ECON 313 Vergi Hukuku Tax Law 3 0 3 4
ECON 316 Finansal Ekonomi Financial Economics 3 0 3 5
ECON 403 Kalkınma İktisadı Development Economics 3 0 3 5
ECON 411 Endüstriyel Organizasyon Industrial Organization 3 0 3 5
ECON 413 Tarım Ekonomisi Agricultural Economics 3 0 3 5
ECON 414 Çalışma Ekonomisi Labor Economics 3 0 3 5
ECON 415 Rekabet Polikası ve Regülasyon Competion Policy and Regulation 3 0 3 5
ECON 416 Finansal Piyasalar Financial Markets 3 0 3 5
ECON 418 Türk Vergi Sistemi Turkish Tax System 3 0 3 5
ECON 420 Kent Ekonomisi Urban Economics 3 0 3 5
ECON 423 Zaman Serisi Ekonometrisi Time Series Econometrics 3 0 3 5
ECON 425 Uygulamalı Ekonometri Applied Econometrics 2 2 3 5
ECON 426 Oyun Teorisine Giriş Introduction to Game Theory 3 0 3 5
ECON 427 İktisadi Dinamik Analize Giriş Introduction to Economic Dynamics 3 0 3 5
ECON 428 İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi Economics of Innovation and Knowledge 3 0 3 5
ECON 430 Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi Game Theory with Economic Applications 3 0 3 5
ECON 434 Panel Veri Ekonometrisi Panel Data Econometrics 3 0 3 5
ECON 436 Ekonomik Büyümeye Giriş Introduction to Economic Growth 3 0 3 5
ECON 437 Enerji İktisadı Energy Economics 3 0 3 5
ECON 438 Sağlık Ekonomisi Health Economics 3 0 3 5
ECON 440 Mikro İktisatta İleri Konular Topics in Microeconomics 3 0 3 5
ECON 442 Makro İktisatta İleri Konular Topics in Macroeconomics 3 0 3 5
ECON 443 Parasal İktisatta İleri Konular Topics in Monetary Economics 3 0 3 5
ECON 445 Davranışsal İktisat Behavioral Economics 3 0 3 5
ECON 446 Genel Denge ve Refah Ekonomisi General Equilibrium and Welfare Economics 3 0 3 5
ECON 447 Eğitim Ekonomisi Education Economics 3 0 3 5
ECON 448 Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi Environmental and Resource Economics 3 0 3 5
ECON 450 Uygulamalı Makro İktisat Applied Macroeconomics 3 0 3 5
ECON 499 Saha Çalışması Field Study 0 6 3 5

 

  • Bölüm seçmelisi en az 8 adet (ECON kodlu dersler)

 

  •  Alan içi seçmeli en fazla 5 adet (INTT, MAN, PSI, BAF, MATH, ve PSY kodlu dersler)

 

  • Alan dışı seçmeli 2 adet (En az biri Ortak derslerden) olmak üzere Hukuk fakültesinin tüm dersleri hariç, üniversitedeki tüm bölümlerden seçilebilmesi karara bağlandı.