Bölüm Tanıtımı

/Bölüm Tanıtımı
Bölüm Tanıtımı 2017-08-02T11:46:57+00:00

BÖLÜM TANITIMI

Ekonomi kişilerle ve toplumsal etkinliklerle yakından ilgili bir bilim dalıdır. Yaşayan bir bilim dalı olarak ekonomi, insan yaşamının maddesel yönlerini anlamayı gerektirir. Değişim sürecinde bir toplumun karmaşık ekonomik problemlerin anlaşılması için, bu alanda bir uzmanlık öğrenimi gerekmektedir. Bölümümüzün ana amacı öğrencilerimizi, uluslar ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktadır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri gerektiren, kamu ve özel sektör kurumlarında kariyerlere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ekonomi bölümü dersleri matematik, istatistik, işletme hukuku, bilgisayar ve benzeri alanlardaki derslerle desteklenmektedir. Mezun öğrencilerimiz çok boyutlu ekonomik sorunları çözebilme becerisi kazanır.

Bölümümüz, güncel hayatımızı yakından ilgilendiren iktisadi problemlerin basitten karmaşığa doğru açık olarak anlaşılması ve iktisadi analiz yapmaya yarayacak gerekli araçların tanınması, böylece başarılı politikalar üretecek iktisatçıların yetiştirilmesi amacıyla 1997 yılında Çankaya Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü, alanında isim yapmış ve kabul görmüş öğretim üyelerinden oluşan zengin bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüzde, sınıf içindeki eğitimin herkes tarafından paylaşılmasını sağlamak amacıyla araştırma görevlileri tarafından ayrıntılı danışmalık hizmetleri sunulmakta ve düzenlenen ofis saatleri ile öğrencilere yardımcı olunmaktadır. Öğrenci – öğretim elemanı işbirliği, uyum ve birlikteliğine, eğitim kadar önem verilmesi bölümümüzün en önemli özelliklerinden birisidir. Bilgi üretmek, geliştirmek, değerlendirmek ve paylaşmak suretiyle özgürce düşünen, tartışabilen ve doğru olanı savunabilen bireyler yetiştirmek en öncelikli amacımızdır.

Bölümümüzde temel iktisat teorisi, iktisat politikası, uluslararası iktisat, muhasebe, maliye, bilgisayar grubu dersleri ve diğer ilgili derslerle birlikte, son sınıfta öğrencilere bölüm bünyesinde kendi ilgi alanlarına yönelebilecekleri çok sayıda seçmeli ders olanağı sunulmaktadır.

İktisat Bölümünde özellikle son sınıfta seçmeli olarak sunulan çeşitli dersler, öğrencilere kamu sektöründe açılan uzman yardımcılığı sınavlarına hazırlanma olanağı sağlarken, aynı zamanda özel sektöre yönelik de yetiştirmektedir.

2000 yılından itibaren mezun vermekte olan üniversitemizden iktisatçı ünvanı ile ayrılmış öğrencilerimizin sesleri, yavaş yavaş iş piyasasında yükselmeye başlamıştır. Birçok öğrencimiz de yurt içi ve yurt dışında akademik kariyer yolunda adım atmaktadır.

Sosyal ve akademik ortam ötesinde bilgisayar laboratuvarlarımız kesintisiz internet erişimi ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ortak Dersler Koordinatörlüğü bünyesindeki kültür, sanat, ve spor alanındaki eğitim faaliyetleri, hobi oluşturacak ve bu hobileri geliştirecek niteliktedir. Bölümümüzdeki uygulamaların temel amacı, iktisadın teorik ve teknik konularına hakim, analiz yeteneği yüksek, rekabet edebilen, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek kaliteli iktisatçılar yetiştirmektir.

İş Olanakları

Mezunlarımızın iş bulma alanı son derece geniştir. Lisans eğitimi çerçevesinde aldıkları genel iktisat bilgileri temelinde diledikleri dalda uzmanlaşmaları mümkündür. Günümüzde her dalda iktisatçıya ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlarımız piyasa ekonomisi, kamu ekonomisi, çevre ekonomisi, eğitim ekonomisi, tarım ekonomisi, sanayi ekonomisi, kent ekonomisi, iş gücü ekonomisi, enerji ekonomisi, kalkınma büyüme ve refah ekonomisi, para, banka, finansman ve benzerleri ile bağlantılı her türlü organizasyonda çalışma imkanı bulmaktadır. Uluslararası açıdan bakarsak, küreselleşme bağlantısında uluslararası ekonominin bütün alanlarında; örneğin dış ticaret, iletişim, ulaşım, taşımacılık, turizm, mühendislik ve müteahhitlik gibi uluslararası hizmetler ile uluslararası bankacılık; uluslararası para ve sermaye hareketleri gibi konularda çalışmak, uzmanlaşmak, ve başarılı olmak gibi bütün fırsatlar mezunlarımızın elindedir.