×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Değerli Öğrenciler,

İktisat kıt ya da sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılandığını inceleyen bir sosyal bilimdir. Tüketiciler, işletmeler ve hükümetler sahip oldukları kıt kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma çabası içindedirler. İktisat tüm bu ekonomik birimlerin davranışlarını incelemeye odaklanmıştır ve bunu yaparken bir yandan matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanmakta, diğer yandan sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlerin öğretilerinden yararlanmaktadır.

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü olarak amacımız, temel iktisadi kuram ve kavramları tüm bu yöntem ve araçlarıyla birlikte öğrencilerimize aktarmak, teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek iktisadi olguları kavrama ve yorumlama kabiliyeti yüksek, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş iktisatçılar yetiştirmektir.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler İktisat eğitimine başlamadan önce, bir yıl İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederek İngilizcelerini geliştirebilmektedirler.

Öğrenciler programın ilk iki yılında daha çok, İktisada Giriş, Mikro İktisat ve Makro İktisat gibi temel iktisat teorisi dersleriyle istatistiksel ve matematiksel yöntemleri öğreten dersler almaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise farklı ilgi alanlarına yönelmelerine imkân veren, Oyun Teorisi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İktisadı, Finansal İktisat, Sağlık Ekonomisi, Kalkınma İktisadı ve Çevre Ekonomisi gibi çok sayıda ders arasından seçim yapma imkanı sunulmaktadır. Son derece geniş bir yelpazede sunulan tüm bu dersler, öğrencilere hem kamu ve özel sektörde geniş iş imkânları sağlamakta hem de mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli altyapıyı kazandırmaktadır.

Bölümümüz, tüm bu dersleri en iyi şekilde verecek güçlü ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz doktoralarını Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitelerinde tamamlamış olup güçlü bir yayın geçmişine ve potansiyeline sahiplerdir.

Mezunlarımız arasında ülkemizin seçkin kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve kendi işlerinde başarılı olanlar bulunmaktadır. Mezun öğrencilerimizin bir kısmı ise yurt içi ve yurt dışındaki önde gelen üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alarak uzmanlıklarını derinleştirmeyi tercih etmektedirler.

Öğrencilerimiz için, Üniversitemizin ilgi duydukları diğer alanlarında geniş Çift Anadal ve Yandal yapma imkanları da mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimize, Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde ikili anlaşmaların olduğu Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitelerinde bir akademik yıla kadar eğitim olanağı da sunmaktayız. Bunların yanında, kamu ve özel sektör kuruluşlarında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz teşvik edilmekte, ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerimizin dersler dışındaki faaliyetlerini desteklemekte ve üniversitemizin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında çalışmalarını teşvik etmektedir. Bu topluluklardan biri olan Çankaya Üniversitesi Ekonomi Topluluğu, akademik ve sosyal alanlarda faaliyetler göstermekte, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Topluluk öğrencileri bir yandan değişik sosyal sorumluluk projeleri üstlenirken diğer yandan alanlarında uzman olan iktisatçılarla başarılı meslek sahiplerini Üniversitemize davet ederek seminerler düzenlemektedirler.

Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümüne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.