×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Yeterlilikleri

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri
1 İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
2 İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının  önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.
3 Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
4 İktisat ile ilgili alt dallarda uzmanlaşır ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası  yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
5 İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
6 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
7 Bir sorunu çözmek için ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerekirse bireysel düzeyde sorumluluk alıp bağımsız çalışabilir.
8 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
9 Edineceği eleştirel ve analitik düşünme sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilir.
10 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
11 Ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
12 İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
13 Değişime ve yeniliğe açık olma tutumunu geliştirir.
14 Eğitim sürecinde edindiği birikimi içinde bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Program Yeterlilikleri
DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Econ 101 4 0 0 0 3 1 3 4 1 3 1 1 2 0
Mcs 107 2 4 1 1 1 1 1 2 2 3 0 1 0 0
Econ 107 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0
Acs  105 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Man 101 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0
Esr 101 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 2 4
Turk 101 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 2 4
Econ 102 4 0 0 0 3 1 3 4 1 3 1 1 2 0
Mcs 108 2 4 1 1 1 1 1 2 2 3 0 1 0 0
Econ 104 0 4 4 4 4 0 3 3 3 0 4 0 3 0
Acs 106 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 1 1
Turk 102 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 2 4
Law 105 4 0 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 0 0
Acs 205 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 2 4 0
Econ 207 4 3 2 2 4 1 3 4 3 2 4 3 4 1
Econ 209 3 1 2 2 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Man 201 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0
Stat 205 0 3 4 0 3 0 3 3 2 0 3 0 2 0
Inf 293 0 0 2 0 0 3 3 2 0 0 4 4 2 4
Hıst 201 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 2 4
Hıst 202 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 2 4 0
Acs 205 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 208 4 3 2 2 4 1 3 4 3 2 4 3 4 1
Econ 210 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 1 4 2
Econ 214 4 0 1 3 4 1 3 4 3 2 3 4 4 4
Stat 206 0 3 4 0 3 0 3 3 2 0 3 0 2 0
Man 202 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0
Acs 206 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 223 3 4 3 2 4 1 3 3 3 2 4 2 3 1
Econ 305 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 2 1 4 1
Econ 311 0 4 4 4 4 0 3 3 3 0 4 0 3 0
Rpw 305 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 318 4 2 2 4 4 0 0 3 2 2 1 0 2 0
Econ 316 4 3 3 4 2 3 1 4 1 4 4 2 3 2
Econ 312 0 4 4 4 4 0 3 3 3 0 4 0 3 0
Rpw 306 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 403 3 0 2 4 3 2 1 4 3 1 4 4 4 4
Econ 407 4 0 2 4 3 4 3 4 0 1 3 2 2 4
Rtw 405 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 412 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4
Econ 414 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 1
Rtw 406 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 0 0
Econ 317 4 3 1 4 4 0 0 3 2 1 0 0 2 0
Econ 204 3 0 2 4 3 2 1 4 3 1 4 4 4 4
Econ 320 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 2 1 4 1
Econ 434 2 4 4 3 4 3 1 1 1 1 2 0 1 0
Econ 436 4 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 4 1
Econ 437 4 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 4 1
Econ 313 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Econ 438 4 3 2 4 4 0 1 3 2 0 2 1 2 1
Econ 415 4 2 2 3 4 1 3 4 3 2 4 3 4 1
Econ 411 4 3 2 2 4 1 3 4 3 2 4 3 4 1
Econ 416 4 3 2 4 2 1 1 3 2 0 1 1 2 1
Econ 413 4 1 3 4 2 1 3 3 4 4 3 4 3 1
Econ 440 4 3 2 4 4 0 2 3 4 0 2 1 2 1
Econ 418 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Econ 442 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 1 4 1
Econ 420 4 2 4 4 4 4 4 2 3 1 3 4 2 2
Econ 443 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 1
Econ 446 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 1
Econ 423 2 4 4 3 4 3 1 1 1 1 2 0 1 0
Econ 445 4 3 3 4 4 3 3 4 1 1 1 0 1 0
Econ 425 4 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Econ 426 4 3 3 4 2 4 3 4 1 4 4 2 3 2
Econ 427 0 3 4 0 3 4 4 2 2 0 2 1 1 0
Econ 428 0 4 4 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0
Econ 447 4 2 3 4 4 3 2 3 1 1 3 3 4 2
Econ 430 4 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Econ 448 4 2 2 3 4 1 3 4 2 2 4 4 4 1
Econ 450 4 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 4 1

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.

 

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
İnsanlar ve toplumlararası
ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olmak ve kavramlar arası ilişki kurmak.
İktisat ile ilgili alt dallarda uzmanlaşır ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası  yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
İktisat ile ilgili alt dallarda uzmanlaşır ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası  yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir. Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının  önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının  önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.
Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Kendisinin öğrenme ve kişisel gelişme gereksinimlerini belirleyebilir ve aynı zamanda daha ileri derece programlarını takip edecek kapasiteye ulaşır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
Bölümün öğretim dili olan İngilizceyi en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.;
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının  önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.
Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. İktisat ile ilgili alt dallarda uzmanlaşır ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası  yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. Bir sorunu çözmek için ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerekirse bireysel düzeyde sorumluluk alıp bağımsız çalışabilir. Edineceği eleştirel ve analitik düşünme sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. Bir sorunu çözmek için ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerekirse bireysel düzeyde sorumluluk alıp bağımsız çalışabilir.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. Ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. İşletme yöneticisi olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenli, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir. İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
Edineceği eleştirel ve analitik düşünme sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. Edineceği eleştirel ve analitik düşünme sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilir.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. Bir sorunu çözmek için ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerekirse bireysel düzeyde sorumluluk alıp bağımsız çalışabilir.
İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. Ekonomik aktörler hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için gerekli bilgi birikimine sahip olur.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. Ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur..
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. Ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Eğitim sürecinde edindiği birikimi içinde bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Ekonomi ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
İçinde bulunduğu toplumun ve çevrenin ihtiyaçları konusunda sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.. Değişime ve yeniliğe açık olma tutumunu geliştirir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. İktisat ve diğer ilgili sosyal bilimlerle alakalı temel kavramsal bilgilere sahip olur ve kavramlar arası ilişki kurar.
İktisat ile ilgili bilgileri sorgulama, yorumlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
İktisadi sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının önermelerini sınamaya yarayacak nicel ve nitel yöntemlerin bilgisine ve bilgisayar becerisine sahip olur.