×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI 

Bölümümüz Lisans Programı müfredatı, modern iktisat biliminin araç ve yöntemlerini kullanarak iktisadi olguları kavrama ve yorumlama yeteneğine sahip, problem çözme ve eleştirel düşünce becerileri gelişmiş bireyler yetiştirme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Müfredat kapsamındaki dersler üç ana grup altında ele alınabilir. İlk grupta üniversitenin tüm öğrencilerinin almak zorunda oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Etik ve Sosyal Sorumluk gibi ortak dersler yer almaktadır. Yine aynı grupta, iyi bir iktisat eğitimi açısından önemli olan Matematik, İstatistik, Bilgisayar Uygulamaları ve Hukuk gibi temel dersler de bulunmaktadır.

İkinci grupta İktisat Bölümünün zorunlu dersleri bulunmaktadır. İktisada Giriş, Mikro ve Makro İktisat Teorileri, Para ve Maliye Politikaları, Uluslararası İktisat Teorisi, Ekonometri ve Türkiye Ekonomisi ikinci gruptaki derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölüm zorunlu dersleri iktisadın farklı alanlarındaki seçmeli derslere altyapı hazırlayan temel nitelikteki derslerdir.

Üçüncü grubu ise iktisadın farklı alanlarında uzmanlaşmaya ilk adım olarak sayılabilecek seçmeli dersler oluşturmaktadır. Bölüm zorunlu derslerinin büyük bölümü 1. ve 2. sınıflarda alınırken 3. ve 4. sınıflar çoğunlukla seçmeli derslere ayrılmıştır. Finansal İktisat, Büyüme ve Kalkınma İktisadı, Sağlık Ekonomisi, Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi, Endüstri İktisadı, Enerji Ekonomisi, Tarım İktisadı, Çalışma Ekonomisi, Eğitim İktisadı, Davranışsal Ekonomi, Genel Denge ve Refah Ekonomisi gibi dersler, çok geniş bir yelpazede sunduğumuz seçmeli derslerimize örnek olarak gösterilebilir. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 15 seçmeli ders almak zorundadırlar. 15 seçmeli dersin en az 8 tanesi ECON kodlu bölüm seçmeli dersi olmak zorundayken öğrenciler diğer seçmeli derslerini fakültemizin diğer bölümlerinden, hatta diğer fakültelerin bölümlerinden alabilirler. Seçimlik derslerin sayıca bu kadar yüksek ve farklı disiplinlerden alınabiliyor olması bir yandan öğrencilerimizin eğitimlerini kendi kariyer planlarına uygun bir şekilde tasarlamalarına imkân verirken diğer yandan alanları dışında ilgi duydukları farklı konularda bilgi edinmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, üniversitemizin diğer bölüm ve fakültelerinden dersler alınabilmesi öğrencilerimizin disiplinler arası sorgulama ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmekte, böylece günümüz iktisadi problemlerine daha etkin çözümler üretmelerine katkıda bulunmaktadır.

İktisat Bölümü Lisans Programı, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/

Aşağıda ayrıntıları sunulan İktisat Bölümü Lisans Eğitim Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için geçerlidir.

2018 yılı öncesi lisans eğitim programı için tıklayınız.

 

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

BİRİNCİ YIL
Birinci Yarıyıl
Ders Kodu
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi
AKTS
ECON
101
3 0 3
6
MAN
101
Introduction to Business I
İşletmeye Giriş I
3 0 3
5
MATH
111
Mathematics for Economics and Social Sciences I
İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik I
4 0 4
6
ECON
107
1 2 2
5
ENG
121
Academic English I
Akademik İngilizce I
2 2 3
4
TURK
101
Turkish I (T)
Türkçe I
2 0 2
3
ESR
101
Ethics and Social Responsibility (T)
Etik ve Sosyal Sorumluluk
1 0 1
1
 Toplam 
18
30
İkinci Yarıyıl
Ders Kodu
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı 
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
102
3 0 3
6
LAW
105
Law for Business and Economics (T)
İşletme Ve Ekonomi İçin Hukuk
4 0 4
6
MATH
112
Mathematics for Economics and Social Sciences II
İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik II
4 0 4
6
ECON
104
1 2 2
5
ENG
122
Academic English II
Akademik İngilizce II
2 2 3
4
TURK
102
Turkish II (T)
Türkçe II
2 0 2
3
 Toplam 
18
30
İKİNCİ YIL
Üçüncü Yarıyıl 
Ders Kodu
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
207
3 0 3
6
ECON
209
3 0 3
6
MAN
201
Principles of Accounting I
Muhasebe İlkeleri I
3 0 3
5
STAT
205
Statistics for Economics I
Ekonomi için İstatistik I
3 0 3
6
HIST
201
Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I (T)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2 0 2
3
ECON
223
3 0 3
4
 Toplam
17
30
Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu 
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
208
3 0 3
6
ECON
210
3 0 3
6
MAN
202
Principles of Accounting II
Muhasebe İlkeleri II
3 0 3
5
STAT
206
Statistics for Economics II
Ekonomi için İstatistik II
3 0 3
6
HIST
202
Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution II (T)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2 0 2
3
Elective (1)
Seçmeli (1)
3 0 3
4
 Toplam 
17
30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu 
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
317
3 0 3
6
ECON
305
3 0 3
7
ECON
311
2 2 3
7
Elective (2)
Seçmeli (2)
3 0 3
5
Elective (3)
Seçmeli (3)
3 0 3
5
 Toplam 
 18
 30
Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu 
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
318
3 0 3
6
ECON
320
3 0 3
7
ECON
312
2 2 3
7
Elective (4)
Seçmeli (4)
3 0 3
5
Elective (5)
Seçmeli (5)
3 0 3
5
 Toplam
18
30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
407
3 0 3
7
Elective (6)
Seçmeli (6)
3 0 3
5
Elective (7)
Seçmeli (7)
3 0 3
5
Elective (8)
Seçmeli (8)
3 0 3
5
Elective (9)
Seçmeli (9)
3 0 3
5
Elective (10)
Seçmeli (10)
3 0 3
3
 Toplam 
 18
 30
Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu 
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türkçe Adı
Kurumsal Kredi 
AKTS 
ECON
412
0 6 3
7
Elective (11)
Seçmeli (11)
0 6 3
5
Elective (12)
Seçmeli (12)
3 0 3
5
Elective (13)
Seçmeli (13)
3 0 3
5
Elective (14)
Seçmeli (14)
3 0 3
5
Elective (15)
Seçmeli (15)
3 0 3
3
 Toplam 
 18
 30

 

   • AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
   • (T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir2018 müfredatına tabi İktisat Bölümü Öğrencileri mezun olabilmek için aşağıda dağılımı verilen 15 adet seçmeli ders almak zorundadırlar.

  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ:

     • Bölüm seçmeli dersleri en az 8 adet olmak üzere ECON kodlu seçmeli derslerden seçilecek derslerdir. İktisat Bölümü seçmeli derslerinin listesi İktisat Bölümü sayfasında LİSANS başlığı altında yer alan “Seçmeli Dersler” sekmesi altında görülebilir.

  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER:

      • Alan içi seçmeli dersler en fazla 5 adet olmak üzere İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden seçilebilir. (Alan içi seçmeli derslerin bir kısmı veya tümü yerine öğrenciler ECON kodlu İktisat
       Bölümü seçmeli derslerini de alabilirler.) Alan içi seçmeli ders olarak alınabilecek derslerin listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Alan İçi Seçmeli Dersler Listesini Görmek için Tıklayınız.

  Önemli Notlar:

  (1) İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden, alan içi seçmeli ders kapsamında alınabilecek dersler sadece yukarıdaki listede belirtilen derslerdir. Söz konusu bölümler için bu listede bulunan dersler dışındaki dersleri alan içi seçmeli ders kapsamında ALAMAZSINIZ. Dolayısıyla alan içi seçmeli ders seçerken LÜTFEN bu liste dışında yer alan bir dersi SEÇMEYİNİZ. Seçmeli derslerin kota ve ön koşulları ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir. Lütfen dış öğrenci kotası ve koşullar için dersi açan bölüme danışınız.

  (2) Alan İçi Seçmeli Dersler listesinin sonunda yer alan eşdeğerlik tablosu bazı alan içi seçmeli derslerin kendi aralarındaki eşdeğerliklerine ilişkindir. (Bir örnek olması açısından, tabloda görüleceği gibi, MAN 307 dersi INTT 307 dersine eşdeğer olarak kabul edilmiştir). Öğrenci, eşdeğer olan iki alan içi seçmeli dersten sadece bir tanesini alabilir.

  ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER:

      • Alan dışı seçmeli dersler en fazla 2 adet olmak üzere (bu iki dersin en az biri Ortak Dersler Bölümünden olmalıdır), üniversitedeki tüm bölümlerden (danışmanınızın uygun görmesi kaydıyla) seçilebilir. Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün, sadece aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri alan dışı seçmeli dersi olarak alınabilir. (Hukuk Fakültesinin tüm dersleri ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün aşağıdaki tabloda yer almayan dersleri alan dışı seçmeli dersi olarak alınamaz.)

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Alan Dışı Seçmeli (Sosyal Seçmeli) kapsamında KABUL EDİLEN derslerin listesini görmek için Tıklayınız.