×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
ECON 204 İktisat Tarihi 3 0 3 5
ECON 214 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 4
ECON 313 Vergi Hukuku 3 0 3 4
ECON 316 Finansal Ekonomi 3 0 3 5
ECON 403 Kalkınma İktisadı 3 0 3 5
ECON 411 Endüstriyel Organizasyon 3 0 3 5
ECON 413 Tarım Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 414 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 415 Rekabet Politikası ve Regülasyon 3 0 3 5
ECON 416 Finansal Piyasalar 3 0 3 5
ECON 418 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5
ECON 420 Kent Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 423 Zaman Serisi Ekonometrisi 3 0 3 5
ECON 425 Uygulamalı Ekonometri 2 2 3 5
ECON 426 Oyun Teorisine Giriş 3 0 3 5
ECON 427 İktisadi Dinamik Analize Giriş 3 0 3 5
ECON 428 İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 430 Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi 3 0 3 5
ECON 434 Panel Veri Ekonometrisi 3 0 3 5
ECON 436 Ekonomik Büyümeye Giriş 3 0 3 5
ECON 437 Enerji İktisadı 3 0 3 5
ECON 438 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 440 Mikro İktisatta İleri Konular 3 0 3 5
ECON 442 Makro İktisatta İleri Konular 3 0 3 5
ECON 443 Parasal İktisatta İleri Konular 3 0 3 5
ECON 445 Davranışsal İktisat 3 0 3 5
ECON 446 Genel Denge ve Refah Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 447 Eğitim Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 448 Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 450 Uygulamalı Makro İktisat 3 0 3 5

2018 – 2019 Müfredatına tabii öğrencilerin alması gereken seçmeli derslerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

  • Bölüm seçmelisi en az 8 adet (ECON kodlu dersler)

 

  •  Alan içi seçmeli en fazla 5 adet (INTT, MAN, PSI, BAF, MATH, ve PSY kodlu dersler)

 

  • Alan dışı seçmeli 2 adet (En az biri Ortak derslerden) olmak üzere Hukuk fakültesinin tüm dersleri hariç, üniversitedeki tüm bölümlerden seçilebilir.