×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

COVID-19 küresel salgını nedeniyle alınan YÖK kararları gereği üniversitemiz genelinde 23 Mart 2020 itibariyle uzaktan eğitime geçilmiştir. Geçen süre zarfında, İktisat Bölümünde 2019-2020 Bahar Döneminde 20 adet lisans, 4 adet yüksek lisans; 2020-2021 Güz Döneminde 19 adet lisans, 6 adet yüksek lisans; 2020-2021 Bahar Dönemi’nde 19 adet lisans ve 4 adet yüksek lisans olmak üzere toplamda 72 adet ders uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmüştür.

 

Uzaktan eğitime geçiş ve uygulanma süreçlerinde, dünya çapında en çok kullanılan sistemlerin başında gelen, Üniversitemizde de uzun yıllardır kullanılan, Webonline Uzaktan Eğitim (Moodle) sistemi temel alınmıştır. Webonline sisteminin uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde kullanılmasında öğretim üyelerimizin bu sisteme ilişkin deneyimi ve altyapımızın uygunluğu önemli bir rol oynamıştır. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin yeni sistemi etkin olarak kullanabilmeleri için çok sayıda destek mekanizmaları ve iletişim platformları oluşturulmuştur. Uzaktan eğitimde ders anlatımları elektronik ortamda eş zamanlı (senkron) olarak yürütülürken; haftalık ders planı, görsel ve işitsel ders materyalleri vb. paylaşımlar ile dersler eş zamansız (asenkron) olarak da desteklenmektedir. Bunun yanında, her ders için öğrencilerin sorularının cevaplandığı ve konuların tekrarlandığı canlı (senkron) ofis saatleri dönem boyunca her hafta gerçekleştirilmektedir. Ölçme/değerlendirme uygulamaları da (kısa sınavlar, ödevler, problem setleri, projeler, ara ve final sınavları) Webonline Uzaktan Eğitim (Moodle) sistemi üzerinden elektronik ortamda başarı ve güven ile yapılmaktadır. YÖK’ün kararı gereği, pandemi sonrasında da belli dersler online olarak anlatılmaya devam edeceği için bu konuda üniversitemizin sahip olduğu altyapı ve edinilen deneyimin, kaliteli ve başarılı bir eğitim sunulması bakımından önemli bir rol oynayacağı şüphesizdir.

 

Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimize her dönem sonunda Uzaktan Eğitim Menuniyet Anketi uygulanmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, tüm Üniversitemizde olduğu gibi Bölümümüz için de uzaktan eğitim sisteminin etkin ve düzenli uygulanması, öğrenci-öğretim üyesi iletişim kanallarının açıklığı, derslere ait plan, materyaller, ölçme/değerlendirme araçları, eğitim yöntem ve teknikleri kullanımında yüksek memnuniyet sağlandığı görülmektedir.  Yine anketlerin geri bildirimleri doğrultusunda, uzaktan eğitim uygulamalarının geliştirilme ve iyileştirilme çalışmaları sürekli olarak devam ettirilmektedir.