FİNANSAL EKONOMİ BAŞVURU KOŞULLARI

/FİNANSAL EKONOMİ BAŞVURU KOŞULLARI
FİNANSAL EKONOMİ BAŞVURU KOŞULLARI2018-03-21T15:16:02+00:00

FİNANSAL EKONOMİ BAŞVURU KOŞULLARI

·         Tezli program için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450

·         4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları

·         YDS den 50 veya üzeri puana sahip olmak(Tezli ve Tezsiz Programlar için). Veya muadili Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen bir yabancı dil sınavından (KPDS, ÜDS,TOEFL-IBT,CAE,CPE,PEARSON PTE Akademik) eşdeğer puan almak

·         YDS veya muadili sınavlardan yeterli puana sahip olmayanlar için; Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından Tezli programda 55 puan, Tezsiz programda 50 puan almış olmak.

Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Tezli programa başvuran adaylarındeğerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak yazılı ve sözlü sınava göre yapılacaktır. Tezsiz programa başvuran adayların değerlendirmesi sadece lisans not ortalamasına göre yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları: Türk uyruklu adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularında giriş başarı puanı, lisans not ortalamasının %65’i EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’inin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır. Ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Türk ve yabancı uyruklu adayların tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.