×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

FİNANSAL EKONOMİ BAŞVURU KOŞULLARI

·         Tezli program için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450

·         4 yıllık yüksek öğretim kurumları mezunları

·         YDS’den Tezli Program için 70, Tezsiz Program için 60 puana sahip olmak veya muadili Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen bir yabancı dil sınavından (KPDS, ÜDS,TOEFL-IBT,CAE,CPE,PEARSON PTE Akademik) eşdeğer puan almak

·         YDS veya muadili sınavlardan yeterli puana sahip olmayanlar için; Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından istenen puanı almış olmak.

Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Tezli programa başvuran adayların değerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak yazılı ve sözlü sınava göre yapılacaktır. Tezsiz programa başvuran adayların değerlendirmesi sadece lisans not ortalamasına göre yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları: Türk uyruklu adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularında giriş başarı puanı, lisans not ortalamasının %65’i EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’inin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar, giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Türk ve yabancı uyruklu adayların tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.