×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Finansal Ekonomi Bölüm Tanıtımı

Finans ve üretim (reel) alanları ekonominin birbirini tamamlayan iki önemli unsurunu oluşturmaktadır. Finans alanı üretim alanın yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu fonları, mevcut tasarrufları kanalize etmek yoluyla temin etmektedir. Tasarruf sahiplerinin ellerinde mevcut bulunan fonların yatırımlara kanalize edilmesiyle reel sektör yatırımlarını gerçekleştirmekte ve neticede üretim artarak ekonomik büyüme sağlanmaktadır.

Ekonomi biliminde finans konusu her zaman gündemde kalmıştır, işlenmiştir ancak geçmişten günümüze yaklaştıkça verilen önemin daha da arttığı gözlenmektedir. Günümüzde dünya ekonomisi globalleşmekte ve ülke ekonomileri sadece ticaret yoluyla değil fon akışı yoluyla da birbirleriyle karşılıklı etkileşmekte ve bağımlı hale gelmektedir. Ülkeler arasındaki fon akışının önündeki engellerin zaman içerisinde gittikçe azalması neticesinde, fazla fonlar ihtiyaç duyulan ve daha yüksek getiri getiren ülkelere akmakta ve neticesinde ülkeler finansal açıdan da birbirlerine bağlı hale gelmektedir. Globalleşme neticesinde, önceden iç tasarruflarla finanse edilen yatırımlar dışardan elde edilen fonlarla da yapılabilmektedir. Ülkeler arasındaki finansal bağın kuvvetlenmesi finansal alanın üretim sektörü üzerindeki etkisini artırmakta ve bu durumda Finansal Ekonomi konusunun daha derinden uzmanlaşılarak Yüksek Lisans boyutunda işlenmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programının amacı, katılımcıları Ekonomi ve Finans dallarında kuvvetli bir altyapıyla donatmak ve günümüz dünyasında karşılaşılan iktisadi ve finansal problemleri üst düzey yorumlama ve analiz edebilme becerilerini geliştirmektir. Program, sanayi ve hizmet işletmelerinde, finansal kuruluşlarda ve finans kesimini denetleyip yönlendiren kamu kuruluşlarında aranılan yönetici ve uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik olacaktır.

Yurtiçindeki mevcut yüksek lisans programları incelendiğinde, İstanbul ve İzmir illerinde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans programı bulunmakta ancak Ankara da bu alanda, bu isimle ve içerikle açılmış yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ankara ve civarı bölgede bu açığı kapatacak nitelikte bir yüksek lisans programı olması hedeflenmektedir.