×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

FİNANSAL EKONOMİ EĞİTİM PROGRAMI

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programının Eğitim dili İngilizce’dir. Tezli ve Tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Lisans öğreniminde Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri derslerinden bazılarını veya tamamını almamış olan öğrenciler, eksik oldukları konularda eksiklerini gidermek için her dönem açılan üç adet kredisiz bilimsel hazırlık derslerinden bölümde yapılan mülakat esnasında gerekli görülen dersleri alacaktır.

Bilimsel hazırlık dersleri

Kod Dersin Adı   Kredi AKTS
ECON 103 Fundamentals of Economics 3 0 3 5
ECON 315 Statistics and Econometrics 3 0 3 5
MAN 123 Fundamentals of Business 3 0 3 5
Not: ECON 103 ve MAN 123 Uzaktan Eğitim dersleridir.

 

TEZSİZ PROGRAM altı zorunlu, dört seçmeli ders ve bir kredisiz dönem projesinden oluşmaktadır.

Not: Bu program 2015-2016 Akademik yılı bahar döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programa tabi olacaklardır. (2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden ECON 504 “Investment Analysis and Portfolio Management” dersini almayan veya alıp başarısız olan öğrenciler MAN 522 “Financial Markets and Institutions” dersini alacaklardır. ECON 504 “Investment Analysis and Portfolio Management” dersini alıp başarılı olanlar ise; MAN 522 “Financial Markets and Institutions” dersini almaları ve seçmeli ders sayısını tamamlamaları koşulu ile istemeleri halinde ECON 504 “Investment Analysis and Portfolio Management” dersini not ortalamalarından çıkarabileceklerdir.

Tezsiz Program Zorunlu Dersleri

Course Code Course Title Credit ECTS
ECON 501 Microeconomics (3 0 3) (7.5)
ECON 502 Financial Economics (3 0 3) (7.5)
ECON 503 Macroeconomics (3 0 3) (7.5)
ECON 505 Financial Econometrics (3 0 3) (7.5)
MAN 513 Financial Management (3 0 3) (7.5)
MAN 522 Financial Markets and Institutions (3 0 3) (7.5)
ECON 592 Project Non-credit (15)

 

Tezsiz Program Seçmeli  Dersleri

 

Course Code Course Title Credit ECTS
ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (3 0 3) (7.5)
ECON 506 Money and Banking (3 0 3) (7.5)
ECON 507 Risk Analysis and Managment (3 0 3) (7.5)
ECON 508 Financial Derivatives (3 0 3) (7.5)
ECON 509 International Financial Management (3 0 3) (7.5)
ECON 510 Macroeconomic and Fınancial Forecasting (3 0 3) (7.5)
ECON 512 Economic Crises (3 0 3) (7.5)
IE 502 Stochastic Processes (3 0 3) (7.5)
IE 512 Decision Analysis (3 0 3) (7.5)
IE 550 Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers (3 0 3) (7.5)
INTT 508 International Commercial and Financial Institutions (3 0 3) (7.5)
INTT 509 Competition Law and Anti-trust Applications (3 0 3) (7.5)
INTT 515 International Banking (3 0 3) (7.5)
INTT 516 Risk Management in International Financial Transactions (3 0 3) (7.5)
MAN 519 Quantitative Analyses for Business Decisions (3 0 3) (7.5)
MAN 530 Project Development and Management (3 0 3) (7.5)

 

TEZLİ PROGRAM dört zorunlu, üç seçmeli ders, seminer dersi  ve Yüksek Lisans

Tez’inden oluşmaktadır.

 

Tezli Program Zorunlu Dersleri

Kod Dersin Adı Kredi AKTS
ECON 501 Microeconomics (3 0 3) (7.5)
ECON 502 Financial Economics (3 0 3) (7.5)
ECON 505 Financial Econometrics (3 0 3) (7.5)
MAN 513 Financial Management (3 0 3) (7.5)
ECON 590 Seminar Non-credit (15)

 

Ayrıca tez döneminde (üçüncü yarıyıldan) itibaren aşağıdaki derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kod Dersin Adı Kredi AKTS
ECON 599 Thesis Kredisiz (22.5)

 

Tezli Program Seçmeli  Dersleri

Kod Dersin Adı Kredi AKTS
ECON 503 Macroeconomics (3 0 3) (7.5)
ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (3 0 3) (7.5)
ECON 506 Money and Banking (3 0 3) (7.5)
ECON 507 Risk Analysis and Managment (3 0 3) (7.5)
ECON 508 Financial Derivatives (3 0 3) (7.5)
ECON 509 International Financial Management (3 0 3) (7.5)
ECON 510 Macroeconomıc and Fınancıal Forecastıng (3 0 3) (7.5)
ECON 512 Economic Crises (3 0 3) (7.5)
IE 502 Stochastic Processes (3 0 3) (7.5)
IE 512 Decision Analysis (3 0 3) (7.5)
IE 550 Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers (3 0 3) (7.5)
INTT 508 International Commercial and Financial Institutions (3 0 3) (7.5)
INTT 509 Competition Law and Anti-trust Applications (3 0 3) (7.5)
INTT 515 International Banking (3 0 3) (7.5)
INTT 516 Risk Management in International Financial Transactions (3 0 3) (7.5)
MAN 519 Quantitative Analyses for Business Decisions (3 0 3) (7.5)
MAN 522 Financial Markets and Institutions (3 0 3) (7.5)
MAN 530 Project Development and Management (3 0 3) (7.5)